"MARITEX 2" Sp. z o.o. powstał w roku 2011 i przejął prace PU "MARITEX" Spółka z o.o. która była jednym z głównych wykonawców prac remontowych w ArcelorMittal Poland SA. Spółka PU "MARITEX" Spółka z o.o. powstała w 1991 roku na bazie działalności gospodarczej związku zawodowego "Solidarność" pracowników Huty Katowice, którą od 1989 roku realizowano dla  huty. W ciągu kolejnych lat spółka znacznie zwiększyła wielkość realizowanych usług i ich asortyment oraz wielkość zatrudnienia. Od tamtego czasu spółka poszerzyła rynek klientów od dawnej Huty Katowice, obecnie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Dąbrowie Górniczej do obszaru wszystkich oddziałów ArcelorMittal Poland: Oddział Kraków (Huta Sendzimir),  Oddział Sosnowiec (Huta Cedler), Oddział Świętochłowice (Huta Florian), a ponadto Huty Bankowej, EC Nowa sp. z o.o. i innych. Spółka uzyskała w tym czasie specjalizację w branżach mechanicznej energetycznej i hydraulicznej, w usługach remontu maszyn i obiektów hutniczych oraz energetycznych.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz intensywnemu szkoleniu załogi otrzymała decyzje Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do napraw i modernizacji urządzeń ciśnieniowych, takich jak kotły parowe i wodne oraz zbiorniki ciśnieniowe, a również dźwignic, suwnic, żurawi, wciągników itp. Pracownicy rozwijają swoje umiejętności w zawodach spawacz, wyżarzacz, hydraulik oraz w obsłudze urządzeń dźwigowych. Uzyskują uprawnienia do remontu urządzeń energetycznych i elektrycznych.

We współpracy z firmą MSJ (jedyna w Polsce i jedna z trzech światowych) realizujemy remonty i nowe posadowienia oraz kotwienie ciężkich maszyn, w tym szczególnie wirujących, na podkładkach z żywic epoksydowych. Jest to rozwiązanie zapewniające wysoką pewność działania układu maszynowego, trwałość i ograniczenie przekazywania drgań. Brygady remontowe spółki uczestniczą w dużych blokach remontowych wydziałów i zakładów, podczas których realizowane są prace wielobranżowe, w warunkach bardzo trudnych technicznie i organizacyjnie.

Od 2007 roku Maritex wznowił działalność w zakresie szeroko rozumianych usług budowlanych, oferując realizację inwestycji pod klucz łącznie z infrastrukturą techniczną, a także zagospodarowaniem terenów wokół obiektów.

Wysokie wymagania jakościowe oraz terminowe są zawsze naszym priorytetem i są zawsze spełnione. W tym celu spółka doskonali swój sprzęt przez inwestycje w nowoczesne urządzenia produkcyjne oraz szkolenia pracowników. Wdrażyła również system zapewnienia jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

 

Dane identyfikacyjne

Nazwa firmy "MARITEX 2"
Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba firmy Al. Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Wysokość kapitału zakładowego 500.000 zł
Rok założenia 2011
NIP 629-24-54-371
Regon 241904539
KRS 0000380812
Nr konta ING Bank Śląski S.A.
08 1050 1360 1000 0023 5425 7251
Udziałowcy Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.-Dąbrowa Górnicza


 


Copyright "Maritex" Sp z o.o.