Dział remontowy spółki "Maritex" specjalizuje sie głównie w pracach remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w branżach mechanicznej, energetycznej, hydraulicznej i ceramiczno-konstrukcyjnej na obiektach, instalacjach i urządzeniach takich jak

 • kotły parowe i wodne oraz walczaki i instalacje oraz osprzęt kotłów
 • zbiorniki ciśnieniowe
 • suwnice różnych typów, wciągniki i dźwigi
 • kolektory pary
 • rurociągi ciśnieniowe stalowe na estakadach, w halach, w wykopach i kanałach
 • rurociągi z PE (polietylen)
 • pompowanie i pompy
 • wymienniki i inne urządzenia elektrociepłowni
 • urządzenia hutnicze aglomerowni, wielkich pieców, stalowni, walcownii, a w tym:
  • elektrofiltry
  • filtry workowe
  • urządzenia, konstrukcje i instalacje taśmy spiekalniczej
  • instalacje odpylające i kanały spalin
  • konstrukcje i instalacje granulowania żużla
  • przenośniki taśmowe
  • kadzie surówkowe, stalownicze i żużlowe
  • żużlowozy i stalowozy
  • koryta wsadowe do złomu
  • konstrukcje i instalacje technologiczne, hydrauliczne i energetyczne stalowni i Ciągłego Odlewania Stali [COS]
  • konstrukcje i instalacje technologiczne, hydrauliczne i energetyczne walcownii [pieców i ciągów walcowniczych]
 • instalacje energetyczne
 • instalacje PHS (hydraulika siłowa, pneumatyka i smarowanie)
 • konstrukcje nośne i pomocnicze
 • regeneracja części metodami spawalniczymi
 • remonty czerpaków
 • posadowienie maszyn ciężkich i urządzeń na podkładkach z żywic epoksydowych oraz ich kotwienie, wraz z naprawą fundamentów

Spółka MARITEX 2 posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, Biuro w Dąbrowie Górniczej:

 1. - do napraw i modernizacji urządzeń ciśnieniowych
 2. - do napraw i modernizacji urządzeń dźwigowych

 

 

Wykaz prac realizowanych przez Maritex dla ArcelorMittal

Wydział Nazwa urządzenia Rodzaj prac

ZWP-A

Kruszarki młotkowe

Remont kruszarek, wymiana młotków. Remont zasobników, podajników. PT

ZWP-A

Kruszarki 4-walcowe

Remont kruszarek, wymiana walców. Remont zasobników, podajników. PT

ZWP-A

Łamacze spieku DL - 1,2,3.

Remont, wymiana zsuwni spieku, belek rusztu, wózków łamacza.

ZWP-A

Wózki spiekalnicze DL- 1.

Remont wózków, wymiana prowadnic, napawanie boków

ZWP-A

Sita Schencka DL-1,2,3.

Wykonanie sit początkowych i końcowych

ZWP-A

Ciąg spiekania DL-1,2,3.

Remonty mieszalników, grudkowników, przenośników taśmowych, komór odciągowych spalin, sit Schencka, kolektorów spalin, chłodnika bębnowego, podajnika do chłodzenia, zasobników. Nośnice, podesty-wymiana blach.

ZWP-A

Ciąg spiekania DL-1,2,3.

Remont instalacji odpylających chłodni, chłodnika, sortowni spieku, EF chłodni, wentylatory, elektrofiltry.

ZWP-W

Granulacja żużla WP2

Remonty i wymiana urządzeń na instalacjach energetycznych granulacji żużla, wymiana i naprawa konstrukcji zbiorników

ZWP-W

Granulacja żużla WP3

Remonty i wymiana urządzeń na instalacjach energetycznych granulacji żużla, wymiana i naprawa konstrukcja zbiorników

ZWP-W

Maszyny rozlewnicze

Remonty pomp, oraz instalacji energetycznych

ZWP-W

Namiarownia wsadu nr 3

Remont zasobników głównych, zespołów koksowych, spiekowych i dodatków

ZWP-W

Odpylanie WP2, namiarowni nr 2

Remonty instalacji odpylających, Remonty elektrofiltrów

ZWP-W

Odpylanie WP3, namiarowni nr 3

Remonty instalacji odpylających, Remonty elektrofiltrów

ZWP-W

Transport żużla z WP3

Remonty przenośników (krążniki, bębny, przekładnie, sprzęgła, konstrukcje)

ZSP

remont kadzi pośrednich MCOS1

Remonty ceramiczne

ZSP

remont kadzi pośrednich MCOS2

Remonty ceramiczne

ZSP

Remonty pokryw i ekranów kadzi głównych

Remonty ceramiczne

ZSP

Remonty pokryw MCOS1

Remonty ceramiczne

ZSP

Remonty pokryw MCOS2

Remonty ceramiczne

ZSP

Instalacja CO hali lejniczych

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

ZSP-S

KT-1

Remont KT1- żużlowóz

ZSP-S

KT-2

Remont KT2- żużlowóz

ZSP-S

KT

Regeneracja koryt wsadowych V=25m3

ZSP-S

KT-3

Remont KT3- żużlowóz

ZSP-S

KT

Regeneracja  kadzi stalowniczych i surówkowych

ZSP-S

KT

Regeneracja kadzi żużlowych

ZSP-S

KT-1 Instalacja odzysku gazu

Remonty planowe

ZSP-S

KT-1 Instalacja odzysku gazu

Remonty regeneracyjne

ZSP-S

KT-1 Osprzęt i armatura

Remonty sukcesywne

ZSP-S

KT-1 Osprzęt i armatura

Remonty regeneracyjne

ZSP-S

KT-1 walczak

Remonty planowe

ZSP-S

KT-2 Osprzęt i armatura

Remonty sukcesywne

ZSP-S

KT-2 Osprzęt i armatura

Remonty regeneracyjne

ZSP-S

KT-2 walczak

Remonty planowe

ZSP-S

KT-3 Instalacja odzysku gazu

Remonty planowe

ZSP-S

KT-3 Instalacja odzysku gazu

Remonty regeneracyjne

ZSP-S

KT-3 Osprzęt i armatura

Remonty sukcesywne

ZSP-S

KT-3 Osprzęt i armatura

Remonty regeneracyjne

ZSP-S

KT-3 walczak

Remonty planowe

ZSP-S

Cieplarka nr 4

Rewizja wewnętrzna

ZSP-S

Zbiornik zasilający nr 1

Rewizja wewnętrzna

ZSP-S

KT-1

Remont instalacji i urządzeń

ZSP-S

KT-2

Remont instalacji i urządzeń

ZSP-S

KT-3

Remont instalacji i urządzeń

ZSP-S

Materiały sypkie KT1, KT2, KT3

Remont rynny, kesonu i węży DN200

ZSP-S

Energetyka w obiektach podległych ZSP

Remont instalacji i urządzeń w obiektach ZSP

ZSP-S

Konwertor KT-3

Wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej

ZSP-S

Pompownia wody pitnej

Wymiana instalacji

ZSP-S

Czerpaki V=2,5m3

Remont czerpaków V=2,5m3

ZSP-C

MCOS-1,2, 3

Remont pokryw kadzi pośrednich

ZSP-C

MCOS-1

Remont części łukowej

ZSP-C

MCOS-1

Remont komory chłodzenia

ZSP-C

MCOS- 3

Segmenty prowadnicy żyły

ZSP-C

MCOS-1

Remont znakownic

ZSP-C

MCOS-1

Remont przesuwaczy linowych

ZSP-C

MCOS-1

Remont hydrauliki i centralnego smarowania

ZSP-C

MCOS 1

Regeneracja segmentów natryskowych

ZSP-C

MCOS-2

Remont napędów oscylacji

ZSP-C

MCOS-2

Remont Ramy oscylacji

ZSP-C

MCOS-2

Remont komory chłodzenia

ZSP-C

MCOS-2

Remont zespołów  drągów

ZSP-C

MCOS-2

Remont znakownic

ZSP-C

MCOS-2

Remont samotoku grupującego RT 4-7

ZSP-C

MCOS-2

Remont samotoku TRT

ZSP-C

MCOS-2

Remont hydrauliki i centralnego smarowania

ZSP-C

MCOS-2

Remont suszarki kadzi pośrednich

ZSP-C

MCOS-2

Remont stanowiska ustawiania wylewów

ZSP-C

LHF

Remont hydrauliki LHF

ZSP-C

MCOS- 3

Urządzenia oscylacji krystalizatora

ZSP-C

MCOS- 3

Komora chłodzenia

ZSP-C

MCOS- 3

Samotok

ZSP-C

MCOS- 3

Znakownica

ZSP-C

MCOS- 3

Hydraulika i centralne smarowanie

ZSP-C

MCOS- 3

Stanowiska suszenia i chłodzenia kadzi pośrednich

ZSP-C

MCOS-1,2, 3

Hydraulika COS

ZSP-C

MCOS-1,2

Przesuwacze linowe/ stoły  konstrukcja

ZSP-C

M COS-1

Remont stanowisk suszenia i wygrzewania kadzi

ZSP-C

M COS 1

Remont instalacji energetycznych

ZSP-C

M COS 1

Remont instalacji chłodzenia maszyny

ZSP-C

MCOS 1

Remonty pomp

ZSP-C

MCOS 1

Remont maszyny cięcia ogniowego

ZSP-C

MCOS 1

Remont poczty pneumatycznej

ZSP-C

MCOS !

Remont pompowni zendrowej

ZSP-C

MCOS 1

Remont instalacji chłodzenia znakownicy

ZSP-C

RH

Wymiana łożyska nr 3

ZSP-C

MCOS 2

Remont instalacji chłodzenia krystalizatorów

ZSP-C

MCOS 2

Remont instalacji chłodzenia rolek w komorze

ZSP-C

MCOS 2

Remont instalacji chłodzenia natryskowego

ZSP-C

MCOS 2

Remont instalacji chłodzenia rolek dociskowych

ZSP-C

MCOS 2

Remont instalacji pompowni zendrowej i natryskowej

ZSP-C

MCOS 2

Remont mocowań segmentów 2A

ZSP-C

LHF

Remont instalacji chłodzenia transformatora i torów prądowych

ZSP-C

MCOS 3

Remont stanowisk suszenia i wygrzewania kadzi pośrednich

ZSP-C

MCOS 3

Remont instalacji energetycznych

ZSP-C

MCOS 3

Remont instalacji chłodzenia

ZSP-C

KT- 1, 2, 3

Remont hydrauliki

ZSP-C

KT 1

Remont instalacji odpylania - przepustnice

ZSP-C

KT-2

Remont instalacji  odpylania-przepustnice

ZSP-C

Stacja Odpylania nr 1.

Remont  instalacji energetycznych.

ZSP-C

KT-3

Remont instalacji odpylania - przepustnice

ZSP-C

Filtr nr 3

Remont filtra

ZSP-C

Filtry nr 1, 2, 3, i 4

Remont instalacji filtrów, wymiana worków, regeneracja układów

ZSP-W

Wapnialnia

Remont urządzeń ochrony środowiska

ZSP-W

Wapnialnia

Remont urządzeń odbioru pyłu

ZSP-W

Wapnialnia

Remont filtra nr 4- odpylna nr 1

ZSP-W

Wapnialnia

Remont filtra nr 1- odpylna nr 1

ZWG-D

Walcownia Du